ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯในเครือ

เข้าสู่เว็บไซต์